Vid påkallande av service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer kostnaden för service debiteras innehavaren av produkten om:

  • Inget fel kan konstateras
  • Felaktigheten beror på felaktig installation
  • Felaktigheten beror på felaktig hantering
  • Felaktigheten beror på bristande underhåll och rengöring

Med anledning av GDPR* har vi uppdaterat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) där vi mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

    Kontaktuppgifter

    Maskinuppgifter
    OBS! Information märkt med* är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter.