Vid påkallande av service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer kostnaden för service debiteras innehavaren av produkten om:

  • Inget fel kan konstateras
  • Felaktigheten beror på felaktig installation
  • Felaktigheten beror på felaktig hantering
  • Felaktigheten beror på bristande underhåll och rengöring

Kontaktuppgifter

Maskinuppgifter
OBS! Information märkt med* är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter.